Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot en niemand waagde het den nacht in zijn huis door te brengen. Men sliep geregeld buiten en het gevolg daarvan was, dat men zich de koorts op den hals haalde. Haast de helft van alle menschen werd door de boosaardige ziekte aangetast. Keumm vond geen tijd genoeg om allen te helpen. Hij had het ontzettend druk. Wel is waar had hij een prachtige gelegenheid om vele menschen te bereiken, met wie hij anders niet zoo gemakkelijk in aanraking kwam, en had hij overvloedig gelegenheid om den heidenen zijn liefde en vriendschap te betoonen, maar de omvangrijke arbeid was te veel voor zijn toch reeds geschokte gezondheid. Zoo lang hij kon ging hij voort, doch ten slotte moest hij het opgeven en zag hij zich genoodzaakt tot herstel van gezondheid een reis naar de Oostkust te maken.

Nu bleek echter welk een invloed Keumm reeds had en hoezeer hij de harten al gewonnen had. In de onmiddellijke nabijheid van het zendingsstation lagen vier dorpen. Het hoofd van deze dorpen kwam tot hem en sprak: „Al het land behoort U; als het hier niet gezond is, verlaat dan het station". De man wilde er mee zeggen: „Zoek een betere plaats voor een woning, maar blijf bij ons". Dat was een ander woord dan toen de zendeling gekomen was. Ditmaal moest hij echter gaan. Allen weenden als kinderen toen hij wegging.

Gelukkig kon Krumm in het najaar weer terugkomen en zijn werk weer opvatten, het werk, dat reeds heerlijke vruchten begon te dragen. Onder de velen, die dooponderwijs ontvingen, waren er nl. eenigen die om den doop gevraagd hadden. Keumm kon niet langer weigeren en besloot aan eenigen het heilig sacrament toe te dienen. Oudejaarsavond zouden de eerstelingen van Lahoesa in de gemeente worden ingelijfd. De avond kwam en 61 per-

Sluiten