Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennismaking met Krumm, en hij eindigde aldus: „Vroeger waren we vijanden, maar nu zijn we broeders." Na hem sprak de zendeling, door Solago ertoe uitgenoodigd. Nauwelijks had hy geëindigd, of Fadoli sprong op een kist en riep met luider stem, zoodat het ver in het rond weerklonk: „Wij verlaten nu de Hoekoe des duivels en volgen de Hoekoe Lowalangi (de leer van God)." En de altoos ijverige Solago, die zag, dat het juiste oogenblik nu gekomen was, voegde Krumm toe: „Haal nu uw boek, en plant er de namen in van hen, die de de afgoden willen wegwerpen en God willen dienen." Krumm deed zoo en 102 menschen gaven zich op, die allen dooponderwijs wilden ontvangen.

Men kan zich eenigszins voorstellen in welk een stemming de zendeling zich wel moest bevinden. En het viel hem dan ook erg tegen, toen Solago nu met de vraag kwam: „Mogen we dansen?" Krumm weigerde, waai op de menschen wel wat verslagen waren. Zijn helper fluisterde hem echter in het oor het maar toe te staan en zoo begon het dansen. Men vormde op bevel van Solago een kring, deze ging zelf in het midden staan en zong nu voor, terwijl de anderen regel na regel herhaalden, daarbij op de maat in het rond draaiend.

Het is als wanneer de zon opgaat over onze bergen,

Omdat tot ons gekomen is de Toea.

Het zal bij ons licht zijn, omdat hij ons het woord Gods

verkondigt.

Lowalangi is ook tot ons gekomen.

Tot ons, bewoners van Lalowaoe.

Hoe geheel anders, en toch .... is het niet alsof we in de woorden van dezen heiden, wien het licht opgaat,

Sluiten