Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ook hier was de arbeid voortgegaan, maar niet overal op dezelfde wijze. Bij veel tegemoetkoming was er ook heel wat vijandschap. Dat op den arbeid hier de houding van de Iraono Hoena van het grootste gevolg was, laat zich begrijpen. Als een bewijs, hoezeer zij de wilden uit het zuiden, van wie zij de onzinnigste dingen vertelden, vreesden, moge dit gelden, dat nooit één hunner in het slechts vier uren zuidelijker gelegen Lolowaoe geweest was, voordat Krumm er zijn eerste bezoek bracht. En nu zagen ze daar Solago het zendingshuis in- en uitloopen. De gevolgen hiervan konden niet uitblijven, en de gevolgen bleven ook niet uit. Niet alleen, dat zich meerdere harten openden voor het Evangelie, doch ook meer en meer gingen de omliggende dorpen open voor den zendeling. Zooals het echter wel meer gaat, met den voortgang van het werk, werd ook de vijandschap grooter. Het was vooral in Togimbogi, één der vier dichtbij gelegen dorpen, dat de menschen zich van den beginne af aan vijandig hadden betoond. En deze vijandige houding werd erger, naarmate men den invloed van den blanke grooter zag worden. Het ging zelfs zoover, dat zij Krumm niet meer in hun dorp wilden zien. Daarom richtten zij aan den ingang barricaden op, zoodat zij in elk geval van den gehaten vreemdeling bevrijd zouden zijn. Nu wilde het geval, dat een vrouw uit het dorp, Christin zijnde, krank werd'en den zendeling liet roepen. Deze ging, kwam voor de barricade te staan, en... klom er eenvoudig over, zoodat hij, voordat iemand het wist, in het dorp stond, 't Bleek hem aldra, waarom ze hem liever niet zagen. De menschen hadden de duisternis liever dan het licht, want hunne werken waren boos. Eén der eerste dingen, die de zendeling opmerkte, waren vijf menschenhoofden. De ongelukkigen waren blijkbaar nog niet lang geleden van het

Sluiten