Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou worden weggedaan. De man antwoordde: „Ja,indien er maar iemand was, die het durfde doen." Zelf was hij nog niet zoover. Keumm nam daarop den schedel en verwijderde hem en het duurde nu niet lang meer of het geheele huis was van de afgoden gereinigd.

Van een paar andere dorpen, een weinig noordelijk van den zendingspost gelegen, kon Keumm melden, dat alle bewoners hun goden hadden weggeworpen en de nieuwe leer wilden volgen.

Ook naar het Zuiden werd hem een weg gebaand. Daar lag Hilihandro, waarvan de bewoners almede bekend stonden als de ruwste menschen van Nias. Hier werden aan het hoofd tweelingen geboren. Dit nu is één der grootste rampen, die een Niasser overkomen kan. Wanneer het gebeurt, dan doet men de onschuldige wezentjes in een zak, hangt dezen in een boom en laat hen zoo jammerlijk omkomen. Maar ook de Niasser heeft een hart. Zoo ook Afobe. Hij kon het niet van zich verkrijgen zijn beide kinderen aldus den dood prijs te geven en hij besloot tenminste eerst een Christen te Lahoesa, die ook tweelingen gehad had, te raadplegen, en hem te vragen wat hij gedaan had. Deze vertelde hem nu, dat hij ook zijn kinderen had laten omkomen, omdat hij nog heiden was, maar voegde er tevens aan toe, dat het hem nu zoo speet het gedaan te hebben, en dat hij zich nu gelukkig gevoelde den waren God te kennen. Hij wees er op, hoe het God is, die ons de kinderen geeft en hoe Hij nooit wil, dat we hen van het leven berooven. Afobe besloot nu zijn kinderen te laten leven en ging naar Keumm om hem te vragen ook naar zijn dorp te komen en de menschen te onderwazen in de nieuwe leer.

Nog een zeer merkwaardige gebeurtenis werkte mee om de bewoners er toe te brengen het voorbeeld van hun

Sluiten