Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willaerts, Bakhuijsen, de Van de Velde's.

Niet minder beroemd waren de plaatsnijders. Aan hen is men een reeks admiraalsportretten verschuldigd, zooals niet één volk vermag aan te wijzen. Voornamer, ernstiger en fraaier werk dan de portretten door De Passé, Goltzius, Visscher, De Gheyn, Hondius, Blooteling, Houbraken bestaat er niet.

En het zijn niet alleen die portretten en een overgroot aantal hoogst belangrijke historie-prenten en gezichten op havenplaatsen, die wij aan die plaatsnijders te danken hebben.

Hun kunst werd door de cartografen toegepast en het is dien ten gevolge dat de kaartwerken van den Amsterdammer Blaeu nog heden als onovertroffen uitgaven beschouwd worden, niet alleen in Nederland maar ook in andere landen.

Ook de medailleerkunst heeft zich ten opzichte der zeehelden en hunne verrichtingen niet onbetuigd gelaten. Een aanzienlijk getal der fraaiste gedenkpenningen, die ooit in Europa geslagen werden, hebben hun ontstaan aan de billijke vereering der groote Nederlandsche zeelieden en hunne wapenfeiten te danken.

Al dergelijke voortbrengselen van schilder-, graveer-, druk- en medailleerkunst zullen op de Geschied-

intéressantes reproductions historiques et vues de ports de mer; leur art fut mis a profit par les cartographes et de la vient que les cartes de 1'Amsterdamois Blaeu passent aujourd'hui encore pour supérieures, nonseulement en Hollande, mais aussi dans les autrespays.

Les médailleurs ont de même leur part dans 1'illustration de nos héros maritimes et de leurs exploits. Un nombre considérable des plus belles médailles commémoratives qui jamais furent frappées en Europe, sont dues a la juste glorification des grands navigateurs hollandais et de leurs hauts faits.

L'exposition historique qui aura lieu a La Haye en 1900, comprendra tous ces divers produits de la peinture, la gravure, rimprimerie et le 1'art du médailleur.

De plus on s'occupe de réunir des objets ayant appartenus a des personnages célébres, des batons de commandant, des armes, des coupes, des médaillons, des insignes qui leur furent décernés a titre honorifique, des autographes et autres souvenirs personnels.

Les dessins d'anciens batiments de guerre et de navires célébres, les instruments propres a 1'art nautique et les armes ne feront point défaut, pas plus que les descriptions éminemment intéressantes et contemporaines de voyages de découverte au Pöle Nord, le long

Sluiten