Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle thans bij het burgerlijk bestuur in Oost-Indië in dienst zijnde ambtenaren, die eene bezoldiging van f 150.— 'smaands en meer genieten, worden geacht het examen, bij artikel 4 van dit besluit bedoeld, met voldoenden uitslag te hebben afgelegd.

Toelichting. De bepaling van dit artikel strekt om stagnatie in de dienst te voorkomen. Zij is voorts ook gesteld met het oog op de ambtenaren ter beschikking van de gewestelijke Europeesche besturen op de zoogenaamde Buitenbezittingen.

Artikel 16.

Dit besluit treedt in werking na afkondiging in Nederland door plaatsing in het Staatsblad en in de Nederlandsche Staatscourant, in Nederlandsch-Indië door plaatsing in het Staatsblad van Nederlandsch-Indië.

Op die tijdstippen vervallen alle vroegere verordeningen op het benoemen van ambtenaren voor de burgerlijke dienst in Nederlandsch-Indië.

Sluiten