Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Gewest. Afdeeling.

DISTRICT.

Aantal (op te richten) Inlandsche gemeentescholen.

bijzonderheden omtrent elk schoolressort.

Aantal desa's bij elk der scholen ingedeeld.

. ..... (Verwacht)

Aantal kinderen

aantal school-

van 6 tot 10 jaar

gaande kinderen,

in elk school-

ook boven

ressort aan- . .

10 jarigen

wezig- leeftijd, j. I m. j. m.

Aantal onderwijzers.

Regeling van de gemeentelijke inkomsten

der onderwijzers in grond, geld of natura.

Ambtsvelden.

Padi, geldelijke uitkeeringen als anderszins.

Schoolgeld.

UITGAVEN VAN GOUVERNEMENTSWEGE.

Ineens voor:

Bouw der scholen.

Aanmaak van meubilair.

Opleiding der onderwijzers.

TOTAAL

der uitgaven ineens.

Jaarlijks voor:

Bijslag op het inkomen der onderwijzers.

Uitoefening van leiding en toezicht.

Onvoorziene uitgaven.

TOTAAL TOTAAL

der der

uitgaven kolommen

jaarlijks. 15 en 19.

Toelichtingen.

1 | 2 i 3 I 4 _!3 6 I 7 I 8 9 10 11 | \ 1 12 _13 14 | 15 16 _ 17 | 18 | 19 20 21

Serang 6 2 132 125 37 12 1 1 b. — ±f 30 / 30 ƒ 30 ƒ 30 / 15 ƒ5 ƒ 50 ƒ 80 ]) renteloos voorschot

ƒ 100 per school.

(ƒ 30)

2 178 175 44. 20 1 „ — — —

3 175 184 67 15 2 „ ±50p. , „ 60 „ 60 „ „ „ 20 „ 2) renteloos voorschot

voor den aankoop

(ƒ100) van sawahs.

2 149 129 40 16 1 „ — — „ 30 „ 30 „ 30 „ „ „ 50

1 71 78 30 10 1 „ 1 — —

3 134 164 40 20 1 „ — ~ —

Totaal. 13 839 855 258 93 7 6 b. 50 p. ± ƒ 180 ƒ210 ƒ210 ƒ 150 ƒ90 ƒ 30 ƒ 270 ƒ 480 Berekend over Va jaar.

(ƒ 180) (ƒ100) / 6°0 0 „ 1800 2)

Sluiten