Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Javaansch taalgebied.

PATOKAN PENGADJARAN.

Pangkat l

Membatja dan menoelis Bertsch I.

Separonja „ II. Menghitoeng 1 —20.

Pangkat II.

Membatja dan menoelis hoer. Dj. Bertsch II.

III.

„ „ „ „ Wol. Mas Nirman I.

II.

Menghitoeng 1—100.

Pangkat III.

Membatja dan menoelis hoer. Dj. Bertsch IV.

„ Wol. Mas Nirman III. Ontjen2 I.

H.

Menghitoeng 1—1000.

Petjahan perpoeloehan hingga peratoesan.

Sluiten