Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PANGKAT III

WAKTOE. S E N E N. WAKTOE. S E L A S A. WAKTOE. R E B O.

,'>-?

|. d|am Menoelis hoer. Wol. \ djam Dictée hoer. Dj. T djam Menoelis hoer. Wol.

_L n Membatja kitab hoer. Wol. -f- „ Menghitoeng soealan di batoe toelis. i \ „ Membatja kitab hoer. Wol.

„ Menoelad [noeroen] batjaan Wol. \- „ Membatja kitab hoer. Dj. f- „ Menghitoeng bilangan di batoe toelis.

i- „ Menghitoeng mentjongak. f- „ Menoelis hoer. Dj. \ „ Dictée hoer. Wol.

WAKTOE. K E M I S. WAKTOE. S A B T O E. WAKTOE. A H A D.

\ djam Membatja kitab hoer. Dj. -f~ djam Menoelad [noeroen] batjaan Dj. \- djam Membatja kitab hoer. Wol.

\ „ Menghitoeng bilangan di batoe toelis. y » Menghitoeng mentjongak. \ „ Menghitoeng soealan di batoe toelis.

i- „ Menghitoeng mentjongak. \ „ Memboeat kelimah. \ „ Dictée hoer. Wol.

& „ Menoelis hoer. Dj. -|- „ Bertjeritera. -f- „ Menghitoeng bilangan di batoe toelis.

Sluiten