Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Moerid Oemoer Moerid M A , Ra . . Tanggal moer.d naik

., . ., ., Nama dan paker- Ban ak- langgai

An ka itoe ba- moerid itoe moela F KA KLAS-

NAMA MOERID har0e ma" koetika moela ka * P3 " d]aan oranS ian§ nja oe~ " moerid SEBABNJA MOERID SOEDAH

Jat^g- "se* SS *- >apania. —«" oewa„g wa„g n ^ J** MENINGOALKAN SEKOLAH.

gal. sekolah. klas. sekolah. sekolah. ' , ,

kolah.

li

;

j — |

I

I

Sluiten