Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tanggal JANG DI CHABARKEN ATAWA Poetoesan wedana atawa Tanggal j A N G D I C H A B A R K E N A T A W A Poetoesan wedana atawa

boelan ni pophobmic-pm assistent-wedana atas permoe- assistent-wedana atas permoe-

b0elan- Dl POEHOENKEN. boelan DIPOEHOENKEN.

hoenan goeroe. hoenan goeroe.

Sluiten