Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KABOEPATEN

TAHOEN 191

Bijlage XIII.

DISTRICT BOELAN

SEKOLAH DESA

D A F T A R nama segala orang jang lagi berhoetang oewang sekolah.

Angka oeroet.

Oewang oetang

Nama orang jang Keterangan boelan Banjaknja Hoetang iang

j 3 jang diterima utlanu jainu

berhoetang. mana berhoetang. hoetang. dalam boelan tinggal lagi.

ini.

Sluiten