Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mij kan dat slechts a la Demokrates een glimlach afpersen.

Mij is nijd niet aangeboren, ik ben niet afgunstig van natuur.

Gar weise gibt der Herr der Welt.

Dass uns die Leiden nicht erdrücken,

Den Edelen Duldung, Narren Geld Und Eseln harte Rücken —

Seele 1 so bedenke doch Lebt doch unser Herr Gott noch.

H. SCHMITZ DU MoULIN.

Weltevreden, 27 Maart 1900.

# *

#

„FIAT LUX."

(Het wonde licht.)

Cognosce causam belli.

Ieder, die de nieuwsbladen in den laatsten tijd gelezen heeft zal bemerkt hebben, dat er veel over de „Lapoe Placer Maatschappij' is geschreeuwd.

De grootste domheden op het gebied van mijnbouw heeft men tot nu toe rustig laten debiteeren. — maar nu er eindelijk eens een prospectus het licht ziet, waarin absoluut duidelijke en zeer begrijpelijke feiten worden vermeld, en zelfs een opgave der kosten van ontginning er bij is, waarin eene Directie wordt genoemd, wier namen guarandeeren, dat zij de zaak volkomen kunnen beoordeelen, iets dat tot nog toe zelden in Indië gezien was, nu begint men te fitten, maar. ... ANONIEM, zooals gewoonlijk alleen LASTERAARS doen,, en „Knijpt men de kat in 't donker".

De woede en kwaadheid van eenige lieden kan ik mij best voorstellen, want hunne woede heeft zijn oorsprong in hunne

Sluiten