Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schade en schande. Het zijn degenen, die het publiek, al dan niet met voorbedachten rade, misleid hebben; gelukkig zijn er niet velen van dit soort in Indië. Zij zijn te tellen. „Een abonné", naar ik weet, makelaar in alles en nog iets, die het publiek tegen zijn eigen collega's waarschuwde, zal zelf het best weten of een waarschuwing tegen hem gegrond is. (Zooals de waard is, vertrouwt hij zijne gasten). Van geen der andere makelaars aan de Kali-besar is mij iets unfairs bekend. Dat ook elders, b. v. te Soerabaia, wel een enkel schurftig schaap zou zijn, was wel te verwachten.

Een goud exploratie maatschappij zond een deskundige naar hare terreinen, om de goudriffen, die op dat terrein zouden voorkomen, te prospecteeren; — onze geleerde kon evenwel niets anders vinden dan eenige varkens-botjes.

De goede menschen zijn gelukkig in Indië in de meerderheid, oneerlijke zijn er gelukkig maar weinigen en behooren tot de uitzonderingen. Deze herkennen elkaar op de reuk, even als de honden en vormen een internationale broederschap, die op aarde haars gelijken niet heeft. Het is dus geen wonder, dat allen mede blaffen, die zich niet „pluis" gevoelen, omdat zij zooals een „abonne" zegt, vreezen; „dat het door hen zoo onhandig opgebouwde kaartenhuis in elkaar zal vallen".

Bij vroeger opgerichte mijnbouw maatschappijen werden kolossale sommen als kapitaal gevraagd en tot nu toe is het resultaat bij de meeste Myen als nihil te beschouwen. Nu het publiek een prospectus voor de oogen wordt gehouden, waaruit men zien kan wat met „weinig geld en degelijken arbeid'' kan gedaan worden, nu worden „Een abonné en consorten' bang, dat het publiek zal optreden, om hun verantwoording te vragen voor de aan hen toevertrouwde gelden.

'T is toch ook om tureluurs te worden, dat er nu bij eene mijnbouw-maatschappij een directie optreedt, die technisch ontwikkeld is en de noodige kennis van zaken bezit, lieden, die nog wat meer geleerd en gedaan hebben, dan

Sluiten