Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Deli werd voor eenige jaren een ontslagen militair bij een groote tabaksmaatschappij als assistent in dienst genomen. Spoedig evenwel moest men hem wegens onbruikbaarheid ontslaan en werd hij op gezamenlijke kosten naar Penang gezonden, alwaar hij weldra wegens D. T. in 't hospitaal werd opgenomen. Eenige maanden later als genezen ontslagen, engageerde hem een Engelsche meester in de rechten als hoofdadministrateur voor eene groote tabaksmaatschappij in Br. N. Borneo. Men kon toen in alle nieuwsbladen lezen:

„The company is to be congratulated on their succes in

engaging a first class Deli planter."

*

„Jamysh Hisab Baghdadan Döner."

„Zelfs van Bagdad komt een valsche rekening terug", dit lezen wij in den eersten brief aan de Pharizeeërs.

De knappe schrijver van het Wekelijksch Finantieel Overzicht van het Bat. Nieuwsblad, — (zijn naam ? — dit is een diep geheim) —, deze slimme Piet, wil de Granplacer Maatschappij vergelijken met de Lapoe Placer Maatschappij, maar hierbij, (wij willen aannemen dat hij het in zijn onnoozelheid doet, kassian 1) slaat hij de plank totaal mis. Dat hij de zaak, uit een deskundig oogpunt beschouwd —. nooit goed begrijpen kan, is natuurlijk, maar ook om het geldelijke gedeelte richtig te begrijpen, daarvoor schijnt het denkvermogen van deze finantieele grootheid niet voldoende ontwikkeld.

O tempora, O mores 1

In het vorige artikel waarschuwde ik er een ieder voor, om aandeelen te nemen in mijnbouw maatschappijen, waar het bestuur finantieele goocheltoeren en kunstrijdersstukjes uitvoert. Deze toch hebben alleen ten doel het goedge-

Sluiten