Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zin onderzocht. Het is bekend dat alluviaal goud menigmaal over groote uitgestrektheden voorkomt als afzetting in valeien en kreken. Uil het Placer „Saint Elie' (wat hun niet toebehoort) „werd o. a. 2ilj^ millioen francs waarde aan stroom goud gewonnen

Toen ik op het Palmer Goudveld in Queensland was, was daar reeds voor minstens 7 5 millioen francs aan waschgoud weggehaald, maar geen enkele maatschappij had daar ooit een cent verdiend of zou er ooit een cent kunnen verdienen.

Als men begrepen had voor hoe dom de directie van de Gran Placer het Hollandsche publiek hield, dan had men haar eerder rotte eieren naar het hoofd, dan geld in de zakken gegooid.

Nu komt het nauwkeurig onderzochte terrein! Het zijn 10 H. A., die een strook gronds van 1350 M. lengte en 75 M. breedte beslaan, en die tot i1/, meter diepte als goudhoudend geconstateerd zijn.

Deze bevatten dus een alluviale goudhoudende grondmassa van 151,875 Kub. Meter. Dit nu is het eenige zekere, wat de prospectus noemt. Nu is deze aflagering van geen beteekenis:

10. omdat men die in hoogstens 2 maanden verwerken kan;

20. omdat ze veel te klein is, om een behoorlijke installatie te maken;

30. is ze van zoo weinig beteekenis dat er geen behoorlijke controle mogelijk is. Het is misschien een aardig hapje voor eenige „miners," maar voor eene Maatschappij is het minder dan niets. De Directie wist dit zeker ook, en om het publiek te troosten, zegt zij heel wijs: De Vallei is aanzienlijk grooter dan 10 H. A.

Even zoo goed had zij ook kunnen zeggen, dat onder de 11/0 M. goudhoudende laag nog andere lagen zijn tot aan het middenpunt der aardel

Nu heeft de prospectus verder de volgende hoogst ge-

Sluiten