Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wichtige mededeelingen: De Marai-ki'eek en vele andere kreken allen gelegen op het Placer, worden met de battée geprospecteerd. Battées zijn uitgeholde ijzeren of houten borden, waarin goudhoudende grond uit de hand gewasschen wordt. Veel metaal gaat hierbij verloren. Een kub\ meter grond houdt ongeveer 150 battées in"

En zoo volgt er nog een heele massa andere geleerdheid (11) die ik liever niet bespreek.

Het eenige wat uit het prospectus is gebleken, is dat zij daar wel eenig alluviaal waschgoud hebben gevonden. Aangezien zich dit in Ned. Ind. niet betaalt, verwacht ik dat dit in Suriname nog minder het geval zal zijn, en schrijtt men ook van daar „dat tot dusverre geen der onder?iemingen met machinale exploitatie succes heeft gehad".

De Hollandsche mijningenieur J. Kruijt, was in 1893 in Suriname en berichtte, dat van alluviaal goud in Suriname voor Maatschappijen niets te wachten was. Dit zeide een werkelijk-deskundige.

In het begin van de prospectus zegt de Gran Placer, dat zij een practisch ontwikkeld mijnbouwkundige in dienst heeft, maar zij zegt niet wat deze er over denkt en laat hem er met voordacht uit. Het prospectus zegt verder: „De staatsingenieur der Mij. Suriname en de geologen, die de Vennootschap in dienst heeft, verklaren eenstemmig, dat de ontginning van de Gran Placer groote winsten belooft

Nu moet men weten, dat een staatsmgenieur, hetzelfde is als een ingenieur van de B. O. W. in Ned. Ind. en dat is dus hun „deskundige" 11

Een staatsiugenieur, dus iemand die in dienst van het gouvernement is, kan men nooit beschouwen als een practisch ontwikkeld ingenieur, want de strijd om het bestaan is hem vreemd. Hij toch heeft nooit die misères en ongemakken gehad, die particuliere ingenieurs te doorstaan hebben. Hij kent de gewichtigste school, de school der ontberingen en zorgen niet.

2

Sluiten