Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het Gran Placer zal blijken te zijn een buitengewoon waardevol bezit.

2°. In afwijking van den meerendeels bij verkoop van placers gevolgden regel, waarbij de te verwachten resultaten der ontginning berusten op het goud, dat reeds aan het placer onttrokken is, zijn die bij het Gran Placer gegrond op het goud dat „en vue; d. w.z. met zekerheid aanwezig is. Wij weten nu dat dit slechts 10 H. A. zijn die voor eene Mij. geen nut hebben en verder eenige vage beweringen over het voorkomen van goud in kreken.

3°. Hoewel de geologische formatie (welke?) ontginbare kwartsgangen doet verwachten, die aanzienlijke voordeelen kunnen afwerpen, zijn deze bij de winstberekening niet in aanmerking genomen. (Hoe bescheiden!)

En nu verwondert het een Hollandsch effectenblad, dat Mijnbouw Maatschappijen in Holland niet betalen, en geen percenten afwerpen en zingt:

Mich argert nichts so sehr

Als dass der Bock nicht milchen will,

Und frisst doch allzeit Grass.

Indien ik mij in Ned. Indië het verwonderen niet afgeleerd

had, zou het mij méér verwonderen als de bok wél melk gaf.

# *

*

EEN WERKELIJK GOUDVELD.

Beschouwen wij de Prospectus van de Lapoe Placer Mij., dan vinden wij vooreerst de positieve mededeeling, dat het terrein rijk is aan alluviaal goud.

Zoo als de aandachtige lezer reeds bemerkt zal hebben, is „alluviaal'' een drukfout in de prospectus der Lapoe Placer Mij. en moet men daarvoor „deluviaal" lezen.

Vervolgens zegt de Directie, dat zij ten spoedigste beginnen wil, en hoopt uiterlijk tien maanden na den aanvang der werkzaamheden met de geheele installatie gereed te zijn. Dit bewijst ten volle, dat de Directie een bepaald plan heeft

Sluiten