Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat zij weet wat zij wil, iets wat bij vele Maatschappijen, niet het geval is.

Het dividend is dan ook slechts het gevolg van het voorgaande, en berust dus op een bepaald plan, waarvan de uitvoering alleen van de kennis en de energie der Directie afhangt.

Ofschoon geen hoofdzaak, geeft de prospectus nauwkeurig de comminucatiewegen aan, die hier zoo gunstig mogelijk zijn, een zaak die door anderen veelal op den voorgrond gezet wordt, doch eigenlijk slechts voor oningewijden van groot belang schijnt.

De nu volgende opgave der formatie is geheel nauwkeurig en is voor deskundigen van zeer groot belang, n.1, dat de dekkende niet goudhoudende laag slechts 2 tot 12 voet dik is, welke laag uit lichte verweerde puimsteengrond bestaat, terwijl er op andere concessies dikwijls deklagen van 100 tot IOOO en meer voet zijn, die dan nog veelal met harde lagen van lava of basalt gemengd zijn. Deze diepliggende goudhoudende lagen moeten dan eerst door diamantboringen opgespoord en aangetoond worden. En hoeveel Indische lui zouden daarvoor energie en volharding of ondernemingsgeest hebben om daaraan hun geld en kracht te wagen?

Een zeer gewichtig punt is de uitgestrektheid, daar immers de kosten en moeiten van hydraulische werken slechts loonend zijn, wanneer er grondstof voor vele jaren voorhanden is.

Nu maken sommige slimmerts in het Bat. Nieuwsblad de opmerking, dat de Gran Placer 12000 H. A. en de Lapoe Placer slechts 1820 H. A. oppervlakte heeft, en dat dus de Gran Placer zooveel beter moet zijn. Daar echter de Gran Placer, zooveel uit de prospectus te zien is, niets heeft wat voor eene Maatschappij loonend is, zoo is de vergelijking onzinnig. Wat zou men zeggen, als meii geheel Holland bij een Placer maatschappij inbracht en zeide „Ik breng zooveel millioen H. A. in de Plaeer Mij. Holland. De grootste bestaande hydraulic Placer Mij. heeft slechts 641 H. A. en

Sluiten