Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarom is de Mij. Holland zooveel duizend maal meer waard". Niet de kwantiteit doch de kwaliteit, is wat we hebben moeten.

De Lapoe Placer heeft een laag van minstens 20 M. goudhoudende conglomeraten en een ongeveer 4 M. niet goudhoudende deklaag over bijna het geheele terrein. Nemen wij hiervan slechts de helft of 910 H. A. of een oppervlakte van 9.100.000 vierk. meter, die 24 M. dik zijnde, een te verwerken hoeveelheid van 218.400.000 kub. meter oplevertDe kub. meter op il/s ton rekenende, krijgen wij dus 327. 600.000 ton te verwerken goudhoudende grond. Aannemende dat men per dag 2000 ton verwerkt of 720,000 ton per jaar, dan heeft men 455% jaar noodig om het geheele terrein af te werken, Daar echter de laag belangrijk dikker en grooter is, zou men 2000 ton per dag verwerkende wel duizend jaar noodig hebben.

Wat nu de waarde aangaat van het terrein, en slechts 6 grein goud per ton aannemende van bovenbedoelde 910 H. A. of 327,600,000 ton goudhoudende grond kunnen wij dus op I9672 millioen gulden rekenen. In werkelijkheid is het goudgehalte veel grooter.

Er is nog minstens 240 grein zilver per ton op de meeste der onderzochte plaatsen aangetoond. De bevolking heeft in den loop der eeuwen reeds voor + 200 millioen gulden aan goud weggehaald uit die streken.

Indien wij zoo iets in de prospectus gezet hadden zou dat niet geimponeerd hebben? Het zou op berekeningen uit de astronomie geleken hebben, en in staat zijn om zwakke

hoofden duizelig te maken. Maar en hier

is een zeer groote maar, aan de rozen gaf God de doornen en het goud beschermde hij door zweet, moeite en zorg.

Naar ik hoor, moet Mr. Hand de eerste geweest zijn, die het gewaagd heeft te zeggen, dat er van Indische Mijnbouw niet veel terecht zou komen, tenzij deze door miningmen in handen genomen wordt. Men moet er zich over verwonderen, dat men ooit anders dacht. Mijnbouw is een moeilijk, alle

Sluiten