Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

krachten van lichaam en geest vereischend beroep maar is ook een productief beroep. Indien zich planters, fabriekanten enz. dit beroep hadden aangetrokken; dan zou het al beter zijn gegaan, aangezien hier vele punten van overeenkomst bestaan. Welke overeenkomst bestaat er echter tusschen het inproductieve beroep van een advokaat, een chirurg, een handelaar, een makelaar enz. en een mijnbouwkundige? Deze alleen kunnen nuttig zijn het kapitaal bijeen te brengen, doch indien dit niet verloren zal gaan moet de leiding aan deskundigen worden opgedragen. Ook bij hen moet kennen en kunnen samengaan en bovendien ijver en volharding zich aan eerlijkheid paren.

In het kort : dit goud is slechts onder deskundige leiding met ijver, volharding en eerlijkheid te krijgen. Zonder dit alles is het als het goud in het zeewater, d. w. z. voor practisch nut zoo goed als waardeloos.

Wat nu de aangehaalde opgaven aangaat van de H. H. Fennema en Verbeek, zoo geven zij beiden hunne verwondering te kennen over het groote goudgehalte, Op vele plaatsen der aarde zijn zulke goudhoudende lagen wel bekend, doch allen met een veel minder gehalte.

De mijn Tambang Padang hebben wij aangehaald, omdat die het eigenlijke Barma Sawah goudveld bevat, door den ingenieur Fennema onderzocht en beschreven.

„Een abonné" beweert dat Dr. Carthaus niet op het terrein der Lapoe Placer is geweest, doch wat weet een abonné, die zich het geheele jaar slechts beweegt tusschen Weltevreden

Kalibesar en Kalibesar—Weltevreden ervan of Dr. Carthaus

het terrein onderzocht heeft of niet?

Indien hij slechts het rapport van Dr. Carthaus spellen wil, (helaas kan een niet deskundige, zooals „een abonne" hem toch niet begrijpen), dan zal hij zien, dat de Directie der Barma Sawah Maatschappij, die zelf geen flauw begrip, noch van haar terrein, noch van de heele zaak heeft, dit zelf in het rapport van Dr. Carthaus publiceert.

Hij zegt: Zum Schlusse glaube ich nog auf Eines aufmerk-

Sluiten