Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat gegevens van geologen of mijningenieurs niet kloppen dan heeft men zich zelve voor den gek gehouden—en dat deden er velen. Waarom willen de blinden op eens kleuren zien ?

4°. Als men zelf in de verste verte niets van mijnbouw begrijpt, hoe kan men dan een deskundige engageeren, aangezien men in het geheel niet kan beoordeeleu ot de man deskundige is.

Toen ik voor eenige maanden van Lapoe kwam, ontmoette ik op de mailboot een uit Holland gezonden mijningenieur.

Hij zeide, zoo iets grappigs was hem nog nooit overkomen. (Mij verbaasde het niet, ik had in Indië veel grappiger dingen gezien). Hij had op eene advertentie, waarin een mijningenieur gezocht werd, geschreven dat hij vrij was, en welk salaris hij gewoon was te ontvangen. Hij wilde weten voor welk doel men iemand zocht. Hierop kreeg bij dadelijk telegraphisch antwoord, dat hij geëngageerd was, dat hij zich bij een advocaat moest vervoegen om een contract te teekenen en dat hij daar voorschot en reisgeld zou krijgen. Hij moest met de eerste boot naar Indië, waar de administrateur hem verdere inlichtingen zou geven. Niemand van de directie had hem gezien, noch iets gevraagd of gezegd. Hij vertelde mij dat hij eigenlijk spoorwegingenieur was, doch een paar maanden in ZuidAfrika in een kolenmijn als timberman had gewerkt. Hij had nooit een goudmijn gezien en was verwonderd te hooren, dat hij door een goudzoekende maatschappij aangenomen was, ofschoon hij geen twee steenen van elkaar kon onderscheiden .

5°. Kon men niemand een order geven, zoo dat de geëngageerden niet weten wat zij te doen hebben of wat men van hen verlangt. Een directeur van verscheiden Goudmaatschappijen was sprakeloos van verbazing, toen ik hem vroeg welke orders hij aan zijn prospector had meegegeven. Een der voornaamste Ingenieurs in het Oosten, die het terein eener exploratie maatschappij bezocht, waar reeds minstens f 100,000 was uitgegeven, verklaarde mij, dat hij met de grootste moeite

Sluiten