Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lagen heel stijl staan. Doch dit begreep men niet; men richtte een maatschappij op en verwonderde zich later dat er geen resultaat kwam. Om nog een ander voorbeeld te noemen hoe weinig men van de zaak begreep, haal ik aan dat de Barma Sawah Mij, voor een deel hare concessie wairop zeer kleine conglomeraatlagen gevonden waren f 1,800,000 in aandeelen en f 20,000 in contanten vroeg.

Dit is een millioen en f 20,000 in contanten méér, dan de Lapoe Placer vraagt. Fennema die zeker geen belanghebbende was, zegt dat op 't terrein van Lapoe enorme lagen van conglomeraat bestaan van minstens 60 voet dikte met voor ieder oog zichbaar vrij goud. Als werkkapitaal vroeg de Barma Sawah volgens eene begrooting van een deskundige (die echter niet genoemd wordt) f 600,000 en dit om maar 200 ton conglomeraat per dag te verwerken 11 Elk deskundige zou men het in Amerika kwalijk nemen als hij met 3 flinke werklieden geen 300 ton per dag verwerken kon, ook als hij voor den aanleg meer dan 5000 dollar wilde gebruiken. Maar dat zou ook geen exploitatie geweest zijn.

Men verwondert er zich over, dat met den Mijnbouw hier nog geen dividenden behaald zijn", men vergeet echter het oude spreekwoord „a silk purse cannot be made out of a Sow's ear". Doch bij velen lag het ook nooit in de bedoeling om Mijnbouw te beoefenen, het was slechts een jacht naar 't geluk.

Van de 600.000 die uit Egypte trokken, bereikten slechts twee Kanaan.

Men moet wel bedenken, dat overal waar men met Mijnbouw begon groote fouten gemaakt zijn; dat hier die fouten in het algemeen niet grooter waren dan elders; dat in verhouding weinig oneerlijkheid met voorbedacht begaan is en Mr. Hand met zijn eerlijkheid zeker Amerika op het oog had. Waren de echte Yankees uit het land van den humbug hier geweest, dan waren hier heel wat ergere zaken geschied. Men bedenke verder, dat wanneer slechts een mijnzaak werke-

Sluiten