Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dingen alleen hebben over de drie millioen gulden gekost.

Dit en andere groote werken, die jaren in beslag namen om ze uit te voeren, heeft men aangelegd voor 641 H. A., die in het wildste bergland gelegen zijn, met grond welke slechts 1 — 2 grein goud per kub. yard. bevat. En toch is de zaak zeer winstgevend daar het ons goud hen op £ 1, — 17— xo te staan komt, terwijl zij £3 — 17 — 2ll% er voor krijgen, zoo dat zij er bijna £ 2 aan verdienen. Er zijn andere maatschappijen die nog meer presteeren.

De winst welke die maatschappijen, bij een goudgehalte van 1 — 2 grein per kub. yard opleveren overtreft geloof ik de schoonste droomen van de begeerigste Kali-Besariaan. Hoe echter wanneer het gemiddelde gehalte van menige Mij. 100 grein per kub Yard is — Moet het daardoor niet zelfs den domsten duidelijk worden, vanwaar en waardoor in Amerika de groote fortuinen komen en waarom geen arbeider van daar met menigen heer van hier zou willen ruilen.

Ik wil nu een kleine gewone mijn nemen, uit een land waar over het algemeen slecht gewerkt wordt, want groote mijnen, vooral in Amerika geven winstcijfers te zien groot genoeg, om zwakke hersenen geheel gek te maken.

Omdat werkzame menschen zich weinig met courantengeschrijf bezighouden, komen daadzaken weinig onder de oogen van het publiek, tenzij buitengewoone omstandigheden er aanleiding toe geven.

Zulk geval deed zich voor bij het aftreden van Mr. Thomson, de manager van de Long Tunnel Gold Mine, Victoria, welke betrekking hij 32 jaar bekleed had.

Dit gaf gelegenheid tot een terugblik op zijne werkzaamheid bij de mijnen. Hij begon in 1867 en vond het eerste goud den 5 den Februari 1868 op een diepte van 140 voet. Het eerste dividend werd 7 Nov. 1869 en het 100ste dividend den 7/9 1878 uitbetaald, toen stonden de aandeden van £ 1, op £ 189.

De bruto ontvangst tot 6/, 1899 was £ 2. 345- 7°°> tot toen waren aan 278 dividenden £1. 222.200 of£509 5 sh. per

Sluiten