Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, dat deze trust, van welke de heer Bento Y Vieira eigenlijk de hoofdpersoon is, niets met mijnbouw te maken heeft Ik geloof niet, dat deze heer iets van de geslo'en contracten a' weet, of er eenig belang in stelt. Eenige informaties omtrent het kantoor, 8 Old Jewry in Londen, zouden den wekelijksch finantieel overzichtschrijver ook getoond hebben, wie en wat die heer Bento Y Vieira is. Ik heb er geen lust in om heil, die hier in Iudie met de Belgian Mining Trust in onderhandeling staan, hun pleizier te bederven, en zal dus thans verder omtrent die trust zwijgen.

Interessant is de bewering van den finantieelen medewerker, van het Bat. Nieuwsblad dat de oprichters aandeelen der Gran Placer niets met den inbreng te maken hebben". De oprichters en dat is ,,DE MAATSCHAPPIJ SURINAME', behouden van de tien oprichters aandeelen ten minste negen voor zich zelf. Het indirecte verwijt van domheid tegen Europeesche promotors hoor ik van dit finantieel genie voor het eerst. Als deze promotors oprichters-aandeelen creëeren, dan hebben zij er ook hun bedoeling mee. Zij toch geven zich niet af met een kinderachtig spel. De Maatschappij „Suriname" trekt zich geheel en al uit de zaak terug en behoudt alléén slechts de oprichters aandeelen, die men altijd gemakkelijk verkoopen kan, want zij zijn een aanwijzing op het verder binnenkomende geld en hebben nog waarde als ook het aanvangs kapitaal der nieuwe maatschappij reeds verbruikt mocht zijn.

Alle verdere bemerkingen van dien finantieelen medewerker zal ik onbeantwoord laten, aangezien aan zijn geschrijf alle zakelijkheid ontbreekt. De door de Directie der Lapoe Placer Maatschappij besproken FEITEN negeert hij en haalt hij slechts eenige zinnen uit het werk van den mijningenieur Fennema aan, waarvan hij kennelijk geen woord begrijpt.

Sluiten