Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE GEOGRAPHISCHE TOESTAND VAN AUSTRALIË.

Australasia wordt verdeeld in: 1° de vijf staten: New South Wales, Victoria, Queensland, South Australia en Western Australia; 2° het zuidelijk gelegen eiland Tasmania en 5e de eilanden van Nieuw Zeeland.

De vijf vastelandsstaten en Tasmania waren oorspronkelijk afzonderlijke kolonies, totdat zij op 1 Januari 1901 werden vereenigd tot de «Commonwealth of Australasia" (Statenbond). New Zealand bleef buiten de federatie.

Australië is gelegen tusscheu de lengtemeridianen van 113° 9'en 155° 39' terwijl de noordelijke en zuidelijke grenzen zijn, de breedtegraden 10° 41' en 39° 8'. Met Tasmania er bij 43° 39'.

Ten Noorden grenst het aan de Timor- en Arafurazeeën en de Torresstraat, ten Zuiden aan de Zuidzee, ten Oosten aan de Pacific en ten Westen aan de Indische Oceaan.

Met inbegrip van Tasmania heeft de Commonwealth een oppervlakte van 2.974.S81 vierkante Engelsche mijlen. Het vasteland alleen van 2.948.366 vierkante mijlen. Op het vasteland treft men verschillende klimaten aan, daar het zoowel in de gematigde als in de tropische kringen gelegen is.

Australië is ongeveer 23 maal zoo groot als Engeland, Schotland en Ierland te zamen, meer dan 14 maal hel Duitsche rijk, 16 maal Spanje en meer dan 17 maal Zweden. Het is ongeveer drie vierde van heel Europa en nog iets grooter dan de Vereenigde Staten van Noord Amerika.

Die verhoudingen blijken duidelijk bij onderlinge vergelijking der diagrammen in bijlage I van dit rapport.

Hieronder volgt een staatje, aangevende welk gedeelte elke staat afzonderlijk van de totale oppervlakte beslaat. Hierbij zij opgemerkt, dat het Northern Territory thans bij Zuid Australië behoort.

-O _ .

! • —rf ^ 1 P, * «pÖ

c« -2 'B ~ So ® « fl o —

Namen der Staten: ™S 'g a g 2 •"£ g h g

»> R O r"1 M £3 flo

^ O ® ^ £ »S <3

Jz; > Of ^ ^ ü

Oppervlakte in vier-

kante mijlen 310.372 87.884 670.500 380.070 523.620 975.920 26.215 2,974.581

Percentage van de

totale oppervlakte 10.4 3.0 22.75 12.80 17.60 32.80 0.9 100.—

Sluiten