Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met de Regeering der zelfstandige staten, doet zij dat rechtstreeks met de Prime Ministers der staten.

BEVOLKING.

De bevolking in Australië neemt belangrijk toe. In 1901 bedroeg deze 3.775.801 zielen, terwijl zij op het einde van 1907 4.197.037 zielen bedroeg. Aan het einde van 1800 was de totale bevolking slechts 5217 zielen, terwijl aan het einde van 1900 dit cijfer was gestegen tot 5,765.559. Eene aanmerkelijke toename dus; toch is de bevolking nog zeer gering naar verhouding van de oppervlakte van Australië (vide diagrammen bijlage 1). Momenteel heeft Australië 4.197.057 inwoners. De hoofdsteden der verschillende staten hebben:

Inwoners 550.600 538.000 135.655 180.000 54.000 35.685 3.493.940

Plaatsen Sydney. Mei- Brisbane. Adelaide. Perth. Hobart. Totaal.

bourne.

GEZONDHEIDSTOESTAND.

Volgens de statistiek is Australië, met uitzondering van Nieuw-Zeelaud,

het gezondste oord der wereld. In 1906 stierven in:

Nieuw-Zeeland. 9.5 personen per 1000.

Australië 10.8 » » »

Holland 15.5 » » »

Frankrijk 19.6 » » »

Spanje 25.9 » » "

Rusland 52.1 » » *

REGENVAL.

De gemiddelde jaarlijksche regenval varieert vanaf 5 inches tot 145 inches. Een duidelijk en goed overzicht van den gemiddelden jaarlijkschen regenval in de Commonwealth geeft het als bijlage II hierachter opgenomen kaartje, dat ik in de statistieken aantrof.

GENERALE PRODUCTIE IN AUSTRALIË.

Wat de «Waarde der productie per hoofd" betreft, overtreft Australië elk ander land, terwijl deze waarde in den loop der tijden (en nog steeds) is toegenomen. (Vide onderstaande tabel).

Sluiten