Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Naar verhouding van de bevolking heeft Australië, uitgezonderd New Zealand, verreweg den grootsten export van de wereld, wat uit onderstaand tafeltje blijkt.

Export per inwoner.

£ s. d.

Japan 0 14 2

Portugal 1 6 5

Spanje 2 0 1

Italië ^ 1 8

U. S. A 4 9 10

Noorwegen 4 11 1

Duitschland 4 14 4

Frankrijk 5 4 1

Canada 8 11 10

United Kingdom. 8 12 0

Zwitserland 11 13 1

Arg. Republiek.. 12 12 11

België 15 4 7

Commonwealth.. 16 4 7

New-Zealand.... 19 18 5

Onderstaande staat geeft aan de gemiddelde jaarlijksche exportwaarde naar verschillende landen gedurende de perioden 1887—1891 en 1902—1906 benevens den voor- en achteruitgang (overgenomen uit statist:).

Yearly Average. Increase

— QJ»

Country" 1887—91. 1902—6. Decrease. *

United Kingdom 22.01.741 25.4e1.689 i.ém_

British Possessions — 172.757 172.254

Canada.. 84.786 2.116.733 2.031.947

Cape Colony 87>404 4.249.831 4.162.427

£?.ylon 105 267 246.671 141.404

HJI' " Kn'nV 415.885 579.829 163.944

Hong Kong 735 701 3.336.387 2.600.686

'"dia: 105 764 52.075 —53.689

Mauritius 81.498 1.062.293 980.795

JJatalp-. 12.677 46.744 34.067

New Guinea. m m i.725.234 976.790

New Zealand 107.523 209.612 102.089

Straits Settlements ~ iic\ 77 Q61 71191

Other British Possessions 6J7U 11

Total British Possessions 2.492.222 13.876.127 11.383.905

Total British Countries 24.495.963 39.337.816 14.841.853

Sluiten