Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die nu alle, ook de nistempeltjes, met dagob's en kegels gekroond zijn.

Ook de drie hoogere muren dragen zulke tempelgroepen en onder de kroonlijsten hunner buitenwanden een voor eiken muur gewijzigden, maar altijd schoon gedachten band, uit sierlijke rozetten en bloemslingers met vogels gevormd.

In 't geheel droeg de B&raboedoer op de vijf ringmuren 432 nissen met Boeddhabeelden, die we later zullen bespreken (1).

Thans wenden we ons links, om onze rondwandeling langs de beeldwerken van de bovenreeks van den achterwand te beginnen. Zij is de eenige, die geheel bewaard is gebleven en een vrij goed verklaarde rij van opvolgende gebeurtenissen te zien geeft, die 't leven van den Boeddha SiDDHaRTA Gaoetama, den Sjakjamoeni, schetsen van vóór zijn geboorte tot aan zijn dood (2).

Wij kunnen slechts enkele van die 120 beeldwerken vluchtig bespreken, de best verklaarde natuurlijk. Die van de onderrij en van de beide reeksen van den voorwand van deze, en de enkele rijen van de beide wanden der drie hoogere galerijen gaan we voor een deel zwijgend voorbij. Ze zijn nog lang niet alle verklaard en vele zoo erg geschonden dat geen verklaring meer mogelijk schijnt. Yele andere zijn geheel verloren gegaan. In algemeenen zin kan men van de nog bewaard geblevene zeggen, dat ze veelal een vereering van den Boeddha, van dagob's of tjaitja's (3) van bodhiboomen of misschien ook van bepaalde relikwieën tot onderwerp hebben. Soms ook een

(1) Op ctón beneden muur 4 X 26 = 104 ;

op den tweeden muur 4 X 26 = i°4 ;

op den derden 4 X 22 — 88 ;

op den vierden 4 X 18 — 72 ;

en op den vijfden ... 4 X 16 — 64;

dus te samen 432-

(2) De eerste verklaring van deze reeks danken wij aan wijlen den verdienstelijken Oostenrijkschen teekenaar in Nederlandsch-Indischen dienst WlLSEN.

(3) Zie beneden.

Sluiten