Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitdeeling van spijzen of geschenken, een prediking, een dierenfabel of wel een tooneel uit de vroegere levens van den Boeddha, als mensch of dier, ook echter voorstellingen van de eene of andere Hindoegodheid als Bodhisatwa of voorlooper van den Boedha.

Enkele beeldwerken zijn waarschijnlijk zuiver symboliek (!) 't Aantal klom vroeger tot meer dan 2000 (2j.

f1) Op die djdtaka's of vroegere levensvormen komen we nader terug. (2) Ongerekend die op de voorvlakten der meer dan 400 dagobtempeltjes, zijn op den buitenmuur:

op den buitenwand van dezen muur, boven 408,

beneden 160,

op den binnenwand op den tweeden muur, buiten, binnen,

op den derden muur, buiten, binnen,

op den vierden muur, buiten, binnen,

en op den vijfden muur buiten,

te samen

568, 240, 192, 108.

165, 88, 140, 72, 2141.

Sluiten