Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IX

Van de vierde galerij brengen trappen van twaalf treden ons naar 't alleen van buiten ommuurde twintighoekige bovenvlak, waarop achtereenvolgens, dus concentrisch, drie cirkelronde terrassen verrijzen, die telkens anderhalven M. stijgen en drie M. terugwijken, en die onderling door trappen van acht of zeven treden verbonden zijn.

Op 't eerste staan 32 opengewerkte dagob's langs den buitenrand ; op 't tweede 24 en op 't derde en hoogste 16. dus te samen 72. En binnen dezen kring verrijst de door zijn afmetingen ontzagwekkende midden-dagob. de hoofdgedachte, t

einddoel van den ganscben bouw.

't Veelhoekig bovenvlak en de ronde terrassen geven, tusschen de nis- en dagob-spit«en van den buitenmuur als in een sprekende omlijsting, treffende ver- en diepgezichten op de omliggende berglandschappen, die we van de kruin van den midden-dagob nog ruimer kunnen genieten.

De doorzichtige dagob's hebben alle een ronden, als lotuskussen bewerkten voet. die 't daarop geplaatste beeld met zijn klokvormigen grafheuvel tot padrndsanci dient.

De klok met ruitvormige openingenis l1/? M. hoog en draagt nog een schuin oploopend vierkant steenblok, dat met een achtkantigen. van boven afgeronden kegel gedekt is.

De groote, maar (vroeger) geheel gesloten middendagob heeft denzelfden grondvorm; maar zijn wanden rijzen, voor een deel loodrecht, boven den fraai omlijsten en als een reusachtig lotuskussen bewerkten voet op. om hooger in een vlakken koepel te eindigen, die zich minstens nog8M. boven 't hoogste ronde terras verheft. Van den kegel, die vroeger dezen dagob

Sluiten