Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorstellingen pas op de volbouwde tempelmuren werden uitgehouwen.

Ik heb in deze beeldwerken geen doorloopende reeks kunnen herkennen. Onder vele huiselijke en enkele landelijke tafereelen treft men een paar vogeljachten aan. met blaasroer of boog en pijl (M. 5 en 3) en éen vischvangst met werpnet (I 6); éen krijgsdans (C 5) en een paar andere dansuitvoeringen, waarbij o. m. een van een windzak voorzien blaasinstrument bespeeld wordt (S 2 en R 7). Verder vele aanbiedingen van spijs- of bloemenoffers aan Bodhisatwa's of andere eerwaardige personen en eenmaal aan den Dhjani-Boeddha AMiTaBHA of aan den Boeddha dezer wereld, in de houding die overdenking of misschien ook den dood beteekent, (K 3). door zes, door kronen en lichtschijven onderscheiden mannen (Bodhisatwa's?) Op éen beeldwerk is AMiTaBHA of de Boeddha in die houding viermaal afgebeeld, als askeet in de wildernis (K 2). Demonen of rdkshasa's, meestal andere personen aanvallend of doodend. komen enkele malen voor (M 2, 3, 6, 7 en 8). tjaitja's meermalen (U 3, T 6, 4 en 3, K 4, G 6, F 6, E 6, D 8, 6 en 3 en G' 6). Bodhiboomen. door pajoeng's gedekt en met éen paar gandharwa's onder hun lommer, vijfmalen (K 0, G 4, F 3, (bis. E 4 en G' 6); zonder pajoeng. maar met gandharwa's tweemalen (K 5 en H 6), en alleen met een pajoeng eenmaal (D 1).

Ook de tjakra van Wishnoe is een enkele maal op een lotuskussen aan den hemel afgebeeld (G 2).

Ik meen hiermede alles gezegd te hebben wat in een zoo kort bestek als voor mijn doel aangewezen was, van een monument als de Bdrdboedoer gezegd kan worden, zonder door noodelooze uitvoerigheid vermoeiend of vervelend te worden. Wie door de aanschouwing van den prachtbouw en t lezen van dit opstel mocht worden opgewekt om meer van 't Boeddhisme en zijn heiligdommen te willen weten, leze de werken

Sluiten