Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die ik bij de studie van dit onderwerp geraadpleegd heb (!). Al is 't Boeddhisme op Java en in een groot deel van VoorIndië ondergegaan, het telt nog altijd meer belijders dan eenige andere gods- of kerkdienst ooit geteld heeft, en 't verheft zich door zijn leer van liefde en van zelfbeheersching en door zijn gelukkige verdraagzaamheid ver boven alle.

Jogjdlcartd, November 1899.

%

t w D ' Geschiedenis van het Boeddhisme in Indië. Haarlem, 1884 T. W. Rhvs Davids, Het Boeddhisme en zijn stichter, Amsterdam, ,879.

' , '/ fSSaj,S "" the beiges, Utterature and religions of Neèal

ancl hbet, London, 1874

C. Leemans, Bardboedoer op het eiland Java. Leiden, 1873.

. A. Oldfield, Scetches frotn Nipal, London 1880. II.

vZSnJ7^- fonink£iJk voor de Taal-, Land- en volkenkunde

van Ned.-Indie, 1893 en 1897.

Sluiten