Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE ZEGEL ORDONNANTIE

benevens een Lijst van

Zegelrechtvrijstellingen bij Bepalingen in Algemeene Verordeningen,

alles tot 51 December 1899 bnge^ DOOR

18. 1.

Notaris te Semarang.

G. C. T. VAN DORP & Co. Semarang.

Sluiten