Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stb. 1878 No. 47, art. 5 (aanstelling dorpshoofden).

„ 1878 „ 349, art. 37 (personeele belasting!.

„ 1878 „ 350, art. 33 (patentrecht).

„ 1879 „ 66, art. 6 (procedure voor proatins in de Lampongsche districten).

„ 1879 ., 89, art. 4 (wetgeving Menado).

„ 1879 » 2^7, (dwangschriften).

„ 1879 „ 286, (koffiepassen).

» !^79 „ 310. (inschrijvingsbiljetten bij vendutiëni.

., 1880 „ 133, art. 3 (werkcontracten Oostkust van Sumatra).

,, 1880 „ 208, art. 33 (in- en uitvoerrechten Djambi).

,, 1881 „ 66, art. 56 (Scheepsmeting).

„ 1881 ., 206, (inschrijvingsbiljet bij verpachting).

„ 1882 „ 240, art. 16 (algemeen reglement in-en uitvoerechten).

„ 1883 „ 188, art. 27 (uitlevering van vreemdelingen).

„ 1883 „ 192, (aanneming van een geslachtsnaam door personen met Europeanen gelijk te stellen).

., 1884 „ 28a. art. 3 (werkcontracten Banda-eilanden).

„ 1886 „ 223, art, 3 (id. Sumatra's Westkust).

„ 1887 „ 201, art. 3 (id. Palembang).

„ 1888 „ 77, Amboina Landbouw Mijnbouw Werkcontract model.

„ 1889 „ 138, Oostkust van Sumatra Landbouw, Herziening Mijnbouw; Contracten art. 3 al. 9.

„ 1889 „ 139, Oostkust van Sumatra. Landbouw, Mijnbouw, model werkcontract.

„ 1889 „ 209, Westerafdeeling van Borneo. Landbouw Mijnbouw. Model werkcontract.

., 1890 „ 77, Spoor-en Tramwegen. Sumatra's Westkust art.

3: Werkcontracten. Wijziging van Stb. 1886 No. 223.

„ 1891 „ 49, Javasche Bank. Nieuw octrooi. Art. 17: De biljetten die de Bank mag uitgeven ter waarde respectievelijk van f 1000, f 500, /' 300, f 200, f 100, f 50, f 25, ƒ 10 en ƒ 5.

„ 1891 „ 134, Tin Reglementen Banka. Algemeen Reglement voor de tin winning op het eiland Banka:

Sluiten