Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

N°. Omschrijving. Bladzijde.

1 Schoenen aan inlandsche militairen. Over de

verstrekking van — op geneeskundig certificaat. 3

2 Plaatsing in de 2e klasse van Militaire Discipline.

Voorschrift betreffende de — van het tot den hospitaaldienst behoorende personeel 3

3 Nadere indeeling van de officieren van den

geneeskundigen dienst bij de hospitalen en den garnizoensdienst 4

4 Voorschriften betreffende de afkeuring van Am-

boineesche en Inlandsche recruten die lijden

aan beri-beri 4

5 Vervallen 5

6 Geneeskundige certificaten, voor overplaatsing

van noncombattanten van de wapens der Artillerie en Genie 5

7 Vervallen 6

8 Vervallen 6

9 Vervallen 6

10 Wetenschappelijke arbeid der officieren van den

geneeskundigen dienst. Militaire geneeskundige bibliotheek 6

11 Ambulance materieel voor militaire paarden¬

artsen 7

12 Zakinstrumenten der militaire paardenartsen... 10

13 Vervallen 11

14 Vervallen 11

15 Vervallen 12

16 Vervallen 12

17 Visum Repertum. Leidraad tot het opmaken

van een — 12

18 Militair geneeskundig jaarverslag. Over het op¬

maken en indienen van, en verzamelen van bouwstoffen voor het — 16

19 Militaire geneeskundige bibliotheek. Driemaan-

delijksche opgaven van boekwerken voor de —. 18

20 Vervallen 19

21 Schrijverspersoneel. Driemaandelijksche sterk¬

testaat en halfjaarlijksche nominatieve opgave

van het — 19

22 Militaire apothekersbedienden. Gedragstaten

der — 20

23 Overgeven en overnemen van den dienst. Op¬

maken en indienen van het procesverbaal bfl

het — i 22

Sluiten