Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORDERS

voor den

MILITAIR GENEESKUNDIGEN DIENST.

Met intrekking van de nog van kracht zijnde Orders voor ■den Militair Geneeskundigen Dienst Is0. 1 t/m N°. 72 wordt uitgegeven de navolgende gewijzigde herdruk, bevattende de Orders voor den Militair Geneeskundigen Dienst N°. 1 t/m JST°. 72.

Batavia, den 22en Juli 1909.

De Chef over den Geneeskundigen Dienst, ' Dr. WIJCKERHELD BISDOM.

mil. gen. dienst.

1

Sluiten