Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ORDERS

VOOR DEN

MILITAIR GENEESKUNDIGEN DIENST,

No. 1. SCHOENEN AAN INLANDSCHE MILITAIREN.

Over de verstrekking van —-— op geneeskundig certificaat.

De verstrekking op geneeskundig certificaat in vredes garnizoenen van schoenen aan Inlandsche militairen heeft ten doel om geschikte goed geoefende Inlandsche militairen, die aan geneeselijke gebreken der voetzolen lijden, daarvan te genezen en voor den militairen dienst te behouden.

Zoodra de betrokken militairen zonder schoeisel weer goed kunnen marcheeren, moet de verdere' verstrekking van schoenen ophouden.

Inlandsche militairen die in de 2e klasse van militaire discipline zijn geplaatst of pas aangeworven soldaten die aan gebreken der voetzolen lijden en van wie te verwachten is dat zij gedurende hun geheelen diensttijd schoenen zullen moeten dragen, zijn van bovengenoemden maatregel uitgesloten, terwijl personen, die zich voor den militairen dienst aanmelden, wanneer zij met gebreken der voetzolen behept zijn, onvoorwaardelijk moeten worden afgewezen.

De Officieren van Gezondheid worden uitgenoodigd rekening te houden met het bovenstaande.

No. 2. PLAATSING IN DE 2* KLASSE VAN MILITAIRE DISCIPLINE.

Voorschrift betreffende de van het tot den

hospitaaldienst behoorende personeel.

Bij plaatsingen in de 2e klasse van militaire discipline moeten steeds worden betracht de beginselen te dier zake

Sluiten