Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De afkeuring geschiedt derhalve geheel onafhankelijk van de in bijzonder geval te stellen prognose.

Voor het geval de verschijnselen van beri-beri voor het eerst waargenomen worden bij recruten, die wegens e?ne andere ziekte in de ziekeninrichting verpleegd worden, zal de termijn van drie maanden observatie beginnen te rekenen van af het tijdstip waarop zij de ziekeninrichting verlaten.

Onafhankelijk van de toepassing van het bovenstaande kunnen beri-berilijders, wanneer dit noodig geoordeeld wordt, ten allen tijde voor den militairen dienst afgekeurd worden.

No. 5. Vervallen.

No. 6. GENEESKUNDIGE CERTIFICATEN VOOR OVERPLAATSING VAN NONCOMBATTANTEN VAN DE WAPENS DER ARTILLERIE EN GENIE.

Bij het afgeven van geneeskundige certificaten ten behoeve van bovenbedoelde categorie van militairen behoort het volgende tot leidraad te strekken:

a. aan den adjudanten-onderofficier meester geweermaker en aan de élèves geweer- en lademaker kan geen andere standplaats (garnizoen) worden aangewezen dan MeesterCornelis;

b. aan de lademakers kan slechts bij uitzondering een andere standplaats (garnizoen) dan Meester-Cornelis worden aangewezen ;

c. aan slechts enkele artillerie-werklieden, smid, zadelmaker, wagenmaker en timmerman, alsook aan enkele conducteurs der artillerie en geweermakers kan een bepaald klimaat aangewezen worden;

</. voor de artillerie-werklieden, metaaldraaier, ijzergieter, koper- en blikslager, kuiper en verver kan geen plaatsing elders dan bij den artillerieconstructiewinkel worden voorgesteld, terwijl ook voor het minder militair personeel van de Pyrotechnische werkplaats te Soerabaja en van den buskruitmolen te Ngawi, geen andere plaatsing dan in genoemde garnizoenen mogelijk is;

c. magazijnmeesters 4e klasse der artillerie kunnen niet in aanmerking komen voor eene plaatsing in een koel- of in een strandklimaat;

Sluiten