Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wat den algemeenen toestand betreft, behoort o. a. te worden gelet op de volgende zaken:

a. de temperatuur van het lijk;

t. sporen van bloed, drek, modder enz.;

c. ouderdom, geslacht, lengte, lichaamsbouw, huidskleur, voedingstoestand, overblijfselen of teekenen van bepaaldeziekte (b. v. huidziekte, syphilis), bijzondere kentteekenen (litteekens, moedervlekken, wratten, tatoeëeringen, misvormingen, lichaamsgebreken enz.);

d. de teekenen van den dood en der eventueel ingetreden ontbinding (lijkstijfheid), verkleuring van de huid, lijkvlekken, rottingsverschijnselen.

Yan de verschillende lichaamsdeelen valt het onder meer volgende vast te stellen:

le. Bij lijken van onbekende personen: kleur en verdere eigenaardigheden van het haar, kleur van de oogen, al of niet voorhanden zijn van het praeputium.

2e. Het al of niet aanwezig zijn van vreemde voorwerpen in de natuurlijke openingen van het hoofd en van subconjunctivale bloedingen, het al of niet uitpuilen der oogen, de wijdte der pupillen, de toestand van het gebit, ligging en gesteldheid van de tong.

3e. Toestand van hals, borst, buik, rug, anus, uitwendige geslachtsdeelen en ledematen.

Wordt hier of daar eene wonde aangetroffen, dan worden vorm, ligging, richting, lengte en breedte, alsmede de toestand der wondranden, van den bodem en de omgeving der wonde nauwkeurig opgegeven, en vermeld welke deelen in de diepte zijn getroffen.

Ook al worden geene sporen van uitwendig geweld gevonden, mag de inwendige schouwing niet worden achterwege gelaten, en moeten in den regel achtereenvolgens de schedel-, borsten buikholte, soms ook de ruggemergsholte en eene of meerdere gewrichtsholten worden opengelegd, terwijl in bepaalde omstandigheden zelfs de ontleding der extremiteiten noodzakelijk kan zijn. Bestaat er een gegrond vermoeden omtrent de doodsoorzaak, dan begint men met het onderzoek van dieholte, waarin men de belangrijkste afwijkingen mag verwachten. Na opening der holten moeten de ligging, en de kleur en geaardheid der oppervlakte van de daarin besloten organen worden nagegaan, en worden gelet op het al of niet aanwezig zijn van vreemde lichamen, gas, bloed en andere vloeistof, of stolsels, terwijl ten slotte elk orgaan afzonderlijk uit- en inwendig moeten worden onderzocht.

Sluiten