Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 23. OVERGEVEN EX OVERNEMEN VAN DEN DIENST.

Opmaken en indienen van het proces-verbaal bij het .

Het overgeven en overnemen van eenen dienst geschiedt bij proces-verbaal van het volgend model:

PROCES-VERBAAL

van overgave en overname van den militair geneeskundigen

dienst te (plaats of gewest)._

Op heden den (in letters)

1900 en (in letters) hebben wij ondergeteekenden

(namen, voorletters en rangen)

ingevolge last van bij missive

dd°. '. N°

Overgegeven en overgenomen:

I. Militair geneeskundige dienst.

le. Het hospitaal (de ziekenzaal) met zieken.

2°. De apotheek met:

a. artikelen tot verbruik, volgens de restanten;

b. inventarisgoederen volgens de laatste verantwoording, verminderd en vermeerderd met de sedert, blijkens de aanwezige bewijzen, afgeschreven en ontvangen goederen.

3e. Het bureau-meubilair volgens de laatste verantwoording, verminderd cn vermeerderd met de sedert, blijkens de aanwezige bewijzen, afgeschreven en ontvangen goederen. 4e. Het archief, conform het laatstvoorgaande proces-verbaal

van overgave en overname dd° verminderd

met het sedert bij proces-verbaal dd°

afgeschrevene en vermeerderd met het navolgende:

a. Ingekomen stukken, van t/m lieden

in bundels, te zamen bevattende

stukken, met agenda ( bladzijden), klapper en

index.

. 5. Uitgegane stukken, van t/m heden,

in bundels, te zamen bevattende

stukken (of: in brievenboek bldz.) met

agenda ( bldz.), klapper en index.

Sluiten