Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9e. Salpeterzuur.

Aan te wijzen als sub 8 na reductie met zuiver zinkvijlsel, door diplenylamine of door brucine. Zoo noodig kwantitatief te bepalen volgens Marx en op te geven de hoeveelheid in m.gr. per liter water.

10e. Inwerking van Kaliumperm anganaat.

Te volgen d£ methode van Kübel en op te geven de hoeveelheid kaliumpermanganaat in m.gr. benoodigd ter oxydatie van d» organische stoffen in 1 liter water.

lle. Chloor.

Te bepalen door Vio normaal-zilvernitraatoplossing en aan te geven als chloornatrium per liter.

12e. Hardheid.

Te bepalen volgens Clark. Op te geven het aantal Duitsche hardheidsgraden en of het water week of hard is te noemen.

13e. Alkaliën.

Blijken de vaste bestanddeelen hoofdzakelijk uit koolzure natron te bestaan (hetgeen vermelding verdient) en is het totaal bedrag der zouten belangrijk, dan kan de kwantitatieve bepaling der alkaliën gewenscht zijn.

Slotparagraaf. .

Hierin wordt vermeld of het water is:

direct geschikt voor drinkwater (zie o. a. de eischen door de Nederlandsche Pharmacopee 4e uitgave onder Aquacommunis gesteld);

verdacht (slechts voorwaardelijk geschikt), of

onbruikbaar (beslist ongeschikt).

In de twee laatste gevallen met omschrijving der redenen.

Vergelijk voorts de Alg. Order 1909 N°. 24.

No. 36. KEURING VAN" MINDERE MILITAIREN. In de missive van het Departement van Oorlog dd°. 5 Fe-

Sluiten