Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Onmiddellijk na binnenkomst van een lijder wordt het hoofd der ziektegeschiedenis door een daarvoor door den Chef der ziekeninrichting aan te wijzen persoon zoo volledig mogelijk ingevuld, en daarbij doorgeslagen, hetgeen op den patiënt geen betrekking heeft; vervolgens wordt zij aan den sergeant ziekenopzichter of den wachthebbenden ziekenverpleger der zaal ter hand gesteld om den behandelend officier van gezondheid of den officier van gezondheid der wacht bij het eerste ziekenbezoek aangeboden te worden.

II. De officieren van gezondheid dragen zorg, dat het ondergeschikt personeel en de patiënten geen inzage krijgen van den inhoud der verdere aanteekeningen. Zij rangschikken persoonlijk de ziektegeschiedenis volgens het kribnuminer in een portefeuille, welke na afloop der visite wordt opgeborgen op een door den Chef der ziekeninrichting aan te wijzen plaats, waar zij ten allen tijde beschikbaar is voor den officier van gezondheid der wacht.

Genoemd chef regelt de behandeling en opbewaring van de ziektegeschiedenissen der aanwezige en der vroeger verpleegde lijders zoodanig, dat die van ouderen datum, ter eventueele aanhechting (met een speld vide sub V) aan een nieuw op te maken historia morbi, aan den behandelend officier van gezondheid zullen kunnen verstrekt worden, en dat verder in 't algemeen aan de bedoeling dezer order nauwkeurig wordt voldaan.

III. Elke ziektegeschiedenis moet inhouden een beknopt doch volledig verslag der ziekte in duidelijk leesbaar schrift.

Anamnese en status praesens worden zoo spoedig mogelijk na binnenkomst van den lijder ingeschreven, een diarium bijgehouden, dat inhoudt alle belangrijke wijzigingen in het ziektebeeld, alle therapeutische maatregelen (zonder dat elk recept in extenso van de medicijnlijst behoeft overgenomen te worden), de waargenomen lichaamstemperatuur, de reden van een voorgenomen evacuatie, de beslissing eener geneeskundige commissie, kortom alles wat voor den behandelend geneesheer van belang is te onthouden of voor zijn opvolger van gewicht is te weten.

IY. Yoor de invulling der modellen, welke overigens uit zich zelve duidelijk is, geldt nog het volgende:

De naam (met voorletters) van den behandelend officier van gezondheid wordt aan het begin der ziektegèschiedenis steeds duidelijk bekend gesteld.

Sluiten