Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In dienst In Indië Nog te dienen

Hoe lang in het laatste garnizoen Vorige garnizoenen (in het loopende jaar)

Ingekomen op den

"Uitgegaan op den

Geëvacueerd op den l»u....

naar

Overleden op den 1"®

aan

Diagnose

Datum.

Behandelend officier

van , remPera- Therapie, gezondheid. tuur. l_i

No. 41. Vervallen.

No. 42. CHOLERA.

Leidraad hij het nemen van maatregelen tegen het optreden of de uitbreiding van in de militaire kampementen.

In tijden, waarop de cholera in naburige plaatsen is opgetreden, doch in het garnizoen zich nog geen geval heeft voorgedaan, kan volstaan worden met streng de hand te houden aan de algemeene hygiënische maatregelen als reinheid, zorg

Sluiten