Geen zoekvraag opgegeven

  • / 178

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' voor de^tö^efèiti^g: op de po$t|Éffi| telegraaf-) kantoren van dpn dienst der

^^-e-ff«r I an 4 s e ït|1 tffifi ë.

Door den Directeur der Postspaarbank uitgegeven voor de kantoorchefs en de ambtenaren en beambten met de, uitoefening van den dienst belast.

A— A26

Sluiten