Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORBERICHT.

f~)oor deze instructie vervallen alle vorige; de inhoud der voorschriften

is in hoofdzaak ongewijzigd gebleven, doch de indeeling is geheel veranderd, ten einde het overzicht te vergemakkelijken.

Met het oog daarop zijn ook de voorschriften verdeeld in hoofdregels, met grooten letter gedrukt, en aanvullende regels, met kleiner letter gedrukt. Hieruit mag echter niet worden afgeleid, dat de naleving van de aanvullende regels van minder belang is. De bedoeling is alleen, dat de postambtenaren ook onder het werk door gemakkelijk zullen kunnen naslaan welke bepalingen zij moeten toepassen, doch dat zij in rustiger oogenblikken de geheele instructie zullen bestudeeren. Daartoe zijn ook eenige der meest gebruikte formulieren thans naast den tekst afgedrukt.

De Directeur der Postspaarbank, Mr. H. ZAALBERG.

BATAVfA, November 1910.

Sluiten