Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEEDE AFDEELING.

Nummers.

RENTE Jf .. . 106—110.

OVERSCHRIJVING binnen Nederlandsch-Indië ......... 111—118.

OVERDRACHT op Nederland 119—125.

„ Indië 126—130.

DUPLICAAT-BOEKJES, vernieuwde boekjes en duplicaat-penningen. . 131—138.

OVERNEMING en inhouding van spaarbankboekjes 139—143.

GEDRUKTEN . 144—147.

DERDE AFDEELING.

MILITAIRE INLEGGERS ■ -. 148—158.

WERKLIEDEN op ondernemingen 159—169.

GESTRAFTEN 170—173.

ZEKERHEIDSBOEKJES 174—175.

HULPPOSTKANTOREN 176—192.

BIJKANTOREN.

AANHANGSEL.

REGELING van de VERGOEDINGEN aan het personeel van den P. en T. dienst.

ALFABETISCH REGISTER,

Sluiten