Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening-stempel.

Postspaarbank in Nederlandsch-Indië.

I Serie

Kantoor: Spaarbankboekje { ^

1) Naam der vennoot- 1) _

schap of vereeniging, of

van het zedelijk lichaam, r -•

voluit geschreven. ...

_ , gevestigd te

wenscht inlegger te worden in de Postspaarbank, en als eerste inlage te storten een bedrag

; , den

De gemachtigde,

2) Handteekening, te 2) stellen in tegenwoordig- "'sj'"! heid van den post-ambte-

naar. (" * \'

Bijlagen: Fiat: (te omschrijven)

De Directeur der Postspaarbank,

Form. Nr. ld.

Dagteekening-stempel,

Voorloopig bewijs van ontvang eener som van

als eerste inlage in de Postspaarbank ten name van -

, den

kantoorchef

De

hulppostcommies,

Sluiten