Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nr

Postspaarbank in Nederlandsch-ïndië.

Order van betaling.

Na aftrek van bovenvermelde «som bedraagt het tegoed op bovengenoemd spaarbankboekje

ƒ ^sses^ssssssssasa, met inbegrip van / £^^^§ggs2S==g=s wegens rente over ,

Directie behoort te worden opgezonden.

De Directeur der Postspaarbank,

VOORZIJDE VAN DE GEWONE ORDER VAN BETALING - FORM. Vila

Geldig tot en met den

(Na verloop van dezen termijn is terugbetaling, anders dan op den voet van het bepaalde bij art. 18 van het Reglement voor den Postspaarbankdienst, alleen te verkrijgen op eene nieuwe aanvraag, waarbij deze vervallen order moet worden overgelegd).

De Directeur der Postspaarbank machtigt het j^P^ntoor- tot terugbetaling

aan - eener som van /^^^^^^^^^

(in letters:

op het spaarbankboekje Serie , Nr , kantoor

ter bijschrijving waarvan dit boekje aan de

BAJAVIA, aen _ 191 .

Form. Nr. Vila.

Sluiten