Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M

Postspaarbank in Nederlandsch-Indie.

JAARORDER.

Order van betaling geldig tot en met den _ 191

(Na verloop van dezen termijn is de order nietig en moet zij met het spaarbankboekje worden opgezonden aan den Directeur, al of niet vergezeld van een aanvraag om een nieuwe order).

De Directeur der Postspaarbank'machtigt het , <k^ntoor

0 hulpkantoor

om aan • - eene som van ƒ ggg^sssg

VOORZIJDE DER JAARORDER — FORM. VHe

terug te betalen op het Spaarbankboekje Serie Nr kantoor

BATAVIA, den

De Directeur der Postspaarbank,

N.B. De identiteit van den inlegger wordt geconstateerd met behulp van het stamregister (het aanvraagformulier voor deze order berust ter Directie). Het bedrag der order is reeds in het spaarbankboekje afgeschreven; op dezelfde plaats moet de strook worden geplakt en het boekje door den postambtenaar worden afgestempeld en geteekend.

Form. Vlle.

52

Sluiten